transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ord och ordformer i en barnspråkskorpus

Författare och institution:
Ulrika Magnusson (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
MISS : meddelanden från Institutionen för svenska språket, ISSN 1102-4518
Antal sidor:
65-82
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
99997
Posten skapad:
2009-10-12 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007