transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sound symbolism and its possible role in language change

Författare och institution:
Åsa Abelin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
SALC 2009, 10-12 juni 2009, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
sound symbolism, language change
Postens nummer:
99931
Posten skapad:
2009-10-09 10:58
Posten ändrad:
2009-10-09 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007