transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjebildning och försörjning - en jämförelse mellan nyblivna svenska och turkiska föräldrar i ett svenskt välfärdsperspektiv

Författare och institution:
Mona Franséhn (Institutionen för socialt arbete); Birgitta Jansson (Institutionen för socialt arbete); Torun Österberg (Institutionen för socialt arbete); Margareta Bäck-Wiklund (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, Årgång 16 2009 ( 2 ) s. 123-142
ISSN:
1104-1420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
99902
Posten skapad:
2009-10-08 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007