transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TRIK: en talande och ritande robot för barn med kommunikativa funktionshinder

Författare och institution:
Peter Ljunglöf (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Presentation på ID-dagarna, 7–9 oktober 2009, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
99886
Posten skapad:
2009-10-08 00:32
Posten ändrad:
2011-11-10 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007