transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dialogue dynamics in restricted dialogue systems

TRINDI Project Deliverable D3.2

Författare och institution:
Johan Bos (-); Stina Ericsson (Institutionen för lingvistik); Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik); Ian Lewin (-); Colin Matheson (-); Peter Ljunglöf (Institutionen för lingvistik)
Antal sidor:
33
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
99877
Posten skapad:
2009-10-07 23:48
Posten ändrad:
2011-11-11 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007