transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dialogue dynamics and levels of interaction

TRINDI Project Deliverable D3.1

Författare och institution:
David Traum (-); Johan Bos (-); Stina Ericsson (Institutionen för lingvistik); Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik); Ian Lewin (-); Colin Matheson (-); David Milward (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
99875
Posten skapad:
2009-10-07 23:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007