transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Survey of existing interactive systems

TRINDI Project deliverable D1.3

Författare och institution:
Johan Bos (-); Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik); Peter Ljunglöf (Institutionen för lingvistik); Ian Lewin (-); Colin Matheson (-); David Milward (-)
Antal sidor:
33
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Ytterligare information:
Peter Ljunglöf was named Peter Bohlin before the year 2000.
Postens nummer:
99870
Posten skapad:
2009-10-07 23:21
Posten ändrad:
2011-11-11 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007