transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Literacy i ett mediesamhälle - vad blir det och vilka blir vi?

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Norsk Medietidskrift, 16 ( 3 ) s. 301-303
ISSN:
0804-8452, 0805-9535
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
99805
Posten skapad:
2009-10-07 08:27
Posten ändrad:
2010-01-07 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007