transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidens i regionalt limbo

Den implanterbara defibrillatorn mellan riktlinjer och klinik

Författare och institution:
Morten Sager (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Nationell workshop om evidensbaserad medicin, Göteborg, 20 maj. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Evidensbaserad medicin (EBM) kan ses som etableringen av en kedja från kliniska studier, vidare till systematiska sammanställningar och sist till implementeringen av riktlinjer i klinisk praktik. Vetenskapsteoretiska studier av implementering har fokuserat på två nivåer: dels skapandet av evidens i form av randomiserade studier och systematiska översikter med eller utan meta-analys, dels användningen av dessa riktlinjer i kliniken. Denna studie hävdar att det finns ett område som är minst lika viktigt för den medicinska evidensens öde, nämligen de regioner och landsting i vilka beslut fattas om prioritering av vissa åtgärder snarare än andra. På denna nivå görs bedömningar som direkt påverkar vad som tar sig vidare från riktlinjer till klinisk praktik. De politiska besluten om ekonomiska resurser till förändring av existerande praxis har hittills engagerat bland annat organisationsstudier, företagsekonomi eller statsvetenskap. Regionernas/landstingens prioriteringar är emellertid mer än enbart organisation, ekonomi och politik. De är också en plats där aktörer väljer olika grundläggande förhållningssätt till medicinsk kunskap och till verksamheten. Genom att följa hur framför allt två grupper, professionen och ägarna, inom ett landsting eller en region har agerat vid implementeringen av en implanterbar defibrillator (ICD) och en relaterad teknik (CRT) blir det tydligt att vare sig det första eller det andra ledet i konstellationen evidensbaserad medicin är entydig. Konflikten mellan olika aktörer handlar om mer än resurstilldelning. Den handlar om epistemiska val, professionella roller och uppfattningar om den verksamhet som skall evidensbaseras. Studien exemplifierar behovet av att precisera olika metodologier för basering av beslutsprocesser, men också behovet av att tydliggöra vilka typer av verksamheter som besluten gäller. Både evidensbaseringen och medicinen i den evidensbaserade medicinen problematiseras därmed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
Evidensbaserad medicin, implanterbar defibrillator, ICD, landsting, region, biventrikulär pacemaker, CRT
Postens nummer:
99779
Posten skapad:
2009-10-06 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007