transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Functional MRI of the spinal cord

Författare och institution:
CP Stracke (-); Lars-Gunnar Pettersson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); W Moller-Hartmann (-); T Krings (-)
Publicerad i:
Rivista di Neuroradiologia, 17 s. 229-99
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
99776
Posten skapad:
2009-10-06 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007