transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensual and sexual contentment in parents of small children – a follow-up study when first child is four years old.

Författare och institution:
Tone Ahlborg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Poster-presentation at the 19th WAS World Congress for sexual Health, in Gothenburg, June 21-25, 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99771
Posten skapad:
2009-10-06 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007