transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Motsägelsefulla evidensrörelser

Multipla myndighetsepistemologier

Författare och institution:
Morten Sager (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
Möte för svenska STS-nätverket, Göteborg, 13-14 november ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Evidensbaserad medicin förutsätter en rörelse från centrala organisationer, sammanställningar och rekommendationer till den kliniska verksamheten via regioner och landsting. I denna presentation tas ett antal epistemologiska konflikter upp som gäller den högsta, centrala nivån. Två statliga myndigheter med ansvar för systematiska översikter och rekommendationer – SBU och Socialstyrelsen – visar sig arbeta med divergerande kunskapsideal som skapar krockar i rörelsen av evidens vidare till landsting och kliniker.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
SBU, Socialstyrelsen, Evidensbaserad medicin, EBM, hjärtsjukvård
Postens nummer:
99749
Posten skapad:
2009-10-06 08:33
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007