transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En bildad blick på bioteknik

Författare och institution:
Morten Sager (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
På spaning efter teknisk bildning, (red) Ingerman, Å., Wagner, K. & Axelsson, A-S, s. ss. 86-108
ISBN:
978-91-47-09349-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I tre exempel från stamcellsdebatterna i USA 1998-2001 analyseras forskarnas bedömningar av olika stamceller. Vid samtliga tillfällen innebar forskarnas utlåtanden ett stöd för statlig finansiering av embryonal stamcellsforskning. I samtliga fall skedde bedömningarna i osäkra forskningslägen som gett utrymme för tolkningar. Det är alltså inte endast inom etik och politik som det finns utrymme för förhandling. Just sådana utrymmen kräver ett förhållningssätt som är tekniskt bildat. Teknisk bildning innebär i så fall att uppmärksamma, erkänna och ta sig an de osäkerheter, tolkningar och valmöjligheter som finns inom vetenskap och teknik.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
embryonala stamceller, bioteknik, bildning, pluripotens
Postens nummer:
99746
Posten skapad:
2009-10-06 08:20
Posten ändrad:
2009-10-12 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007