transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omgivningens betydelse för hälsa och vård

Författare och institution:
David Edvardsson (-); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa, Edberg, A-K & Wijk, H (red.), s. 163-196
ISBN:
9789144058702
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentllitteratur
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99719
Posten skapad:
2009-10-05 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007