transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Smärta

Författare och institution:
Ingrid Bergh (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa, Edberg, A-K & Wijk, H (red.), s. 481-502
ISBN:
9789144058702
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99718
Posten skapad:
2009-10-05 16:02
Posten ändrad:
2010-01-19 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007