transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framväxten av narrativ forskning

Författare och institution:
Carola Skott (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, Carola Skott (red.), s. 39-50
ISBN:
9789144033365
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99708
Posten skapad:
2009-10-05 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007