transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Berättelser (s)om vårdande

Författare och institution:
Joakim Öhlén (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, Carola Skott (red.), s. 25-38
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99705
Posten skapad:
2009-10-05 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007