transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hot water for handwashing--where is the proof?

Författare och institution:
Jasminka Goldoni Laestadius (-); Lennart Dimberg (Institutionen för samhällsmedicin & Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin)
Publicerad i:
Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine, 47 ( 4 ) s. 434-5
ISSN:
1076-2752
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A survey of the scientific literature found no evidence support for hot water to be more effective against respiratory viruses for hand-washing compared to warm water.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Handwashing, methods, Humans, Infection Control, methods, Temperature
Postens nummer:
99662
Posten skapad:
2009-10-05 12:20
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007