transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can we trust the answers? Reliability and validity of self-reported sick leave due to musculoskeletal symptoms.

Författare och institution:
Jasminka Goldoni Laestadius (-); Jian Ye (-); Lennart Dimberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine, 50 ( 6 ) s. 611-3
ISSN:
1536-5948
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Self-reported sick-leave was validated by objective data from a register and shown to be of acceptable reliability.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Bioinformatik (beräkningsbiologi) ->
Biostatistik
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, District of Columbia, epidemiology, Female, Humans, Job Description, Male, Middle Aged, Musculoskeletal Diseases, epidemiology, Reproducibility of Results, Retrospective Studies, Self Assessment (Psychology), Sick Leave, statistics & numerical data
Postens nummer:
99653
Posten skapad:
2009-10-05 12:10
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007