transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improving dermatological therapy for the Practising Dermatologist.

Författare och institution:
Jørgen Serup (-); Åsa Kettis-Lindblad (-); Karin I Kjellgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marianne Maroti (-); Lena Ring (-)
Publicerad i:
The European Academy of Dermatology and Venereology. The Continuing Medical Education Committee. EADV Master Class in Dermatology Series, F1. 2006. DVD-film,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99602
Posten skapad:
2009-10-05 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007