transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kroppen, kroppslig vård och hygien

Författare och institution:
Berit Lindahl (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); E Skyman (-); B Fryklund (-)
Publicerad i:
Omvårdnsdens grunder, Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.) , s. 639-669
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99600
Posten skapad:
2009-10-05 10:20
Posten ändrad:
2009-10-08 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007