transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Andnöd

Författare och institution:
C Sarlöv (-); Berit Lindahl (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Prehospital akutsjukvård, Björn-Ove Suserud och Leif Svensson (red.), s. 240-243
ISBN:
978-91-47-08448-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99597
Posten skapad:
2009-10-05 10:03
Posten ändrad:
2009-10-08 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007