transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nonpharmacological interventions for BPSD

Författare och institution:
Anna-Karin Edberg (-); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
19th Nordiska kongressen i gerontologi Oslo ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
99577
Posten skapad:
2009-10-04 18:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007