transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En hypotesgenererande studie av nattfastans längd undernäring och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre

Författare och institution:
Sahara Ebrahimi (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Vård i Norden, 91 ( 29 )
ISSN:
45-48
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
99563
Posten skapad:
2009-10-04 17:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007