transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patients’ view on hypertension care after consultation training to nurses.

Författare och institution:
Eva Drevenhorn (-); Ann Bengtson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Karin I Kjellgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
8th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing. March 14 & 15, 2008, Malmö, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99556
Posten skapad:
2009-10-04 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007