transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Obesity, dietary pattern and physical activity among children in a suburb with a high proportion of immigrants

Författare och institution:
Maria B Magnusson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Lena Hulthén (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Karin I Kjellgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
2nd Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2006, March 9 – 10, 2006, Malmö,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
99551
Posten skapad:
2009-10-04 16:35
Posten ändrad:
2010-11-04 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007