transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of a model for health prevention in consultation training to increase patient adherence to cardiovascular treatment

Författare och institution:
Eva Drevenhorn (Institutionen för omvårdnad); Ann Bengtson (Institutionen för omvårdnad); Karin I Kjellgren (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Second interdisciplinary conference on Communication medicine & ethics (COMET), Linköping University, Sweden, 3-5 June 2004.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
99548
Posten skapad:
2009-10-04 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007