transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En realistisk sociologi i praktiken. Nio texter om samhället

Redaktör(er):
Mattias Bengtsson (Sociologiska institutionen); Adel Daoud (Sociologiska institutionen); Daniel Seldén (Sociologiska institutionen)
ISBN:
0072-5099
Antal sidor:
215
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
kritisk realism, kausalitet, system, tvärvetenskap, anorexia nervosa, klassresenärer, viljebegreppet, läraryrket, arkitekturteori, stadsplanering
Postens nummer:
99511
Posten skapad:
2009-10-03 00:42
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007