transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urban definitions of places and people

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Doherty, Joe & Edgar, Bill (eds), In my Caravan, I feel like Superman, s. 101–126
ISBN:
9789075529005
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
FEANTSA
Förlagsort:
Bryssel
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
urbana gränser, hemlösa, definitionskonflikter
Postens nummer:
99503
Posten skapad:
2009-10-02 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007