transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regulation of amino acid transporters by glucose and growth factors in cultured primary human trophoblast cells is mediated by mTOR signaling.

Författare och institution:
Sara Roos (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); O Lagerlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Margareta Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Theresa L Powell (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Thomas Jansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
American journal of physiology. Cell physiology, 297 ( 3 ) s. C723-31
ISSN:
1522-1563
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Inhibition of mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling in cultured human primary trophoblast cells reduces the activity of key placental amino acid transporters. However, the upstream regulators of placental mTOR are unknown. We hypothesized that glucose, insulin, and IGF-I regulate placental amino acid transporters by inducing changes in mTOR signaling. Primary human trophoblast cells were cultured for 24 h with media containing various glucose concentrations, insulin, or IGF-I, with or without the mTOR inhibitor rapamycin, and, subsequently, the activity of system A, system L, and taurine (TAUT) transporters was measured. Glucose deprivation (0.5 mM glucose) did not significantly affect Thr172-AMP-activated protein kinase phosphorylation or REDD1 expression but decreased S6 kinase 1 phosphorylation at Thr389. The activity of system L decreased in a dose-dependent manner in response to decreasing glucose concentrations. This effect was abolished in the presence of rapamycin. Glucose deprivation had two opposing effects on system A activity: 1) an "adaptive" upregulation mediated by an mTOR-independent mechanism and 2) downregulation by an mTOR-dependent mechanism. TAUT activity was increased after incubating cells with glucose-deprived media, and this effect was largely independent of mTOR signaling. Insulin and IGF-I increased system A activity and insulin stimulated system L activity, effects that were abolished by rapamycin. We conclude that the mTOR pathway represents an important intracellular regulatory link between nutrient and growth factor concentrations and amino acid transport in the human placenta.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
99464
Posten skapad:
2009-10-02 13:47
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007