transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nicotine induced modulation of SLURP-1 expression in human colon cancer cells.

Författare och institution:
Ann Pettersson (-); Gunnar Nylund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Amir Khorram-Manesh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Svante Nordgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Dick Delbro (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Autonomic neuroscience : basic & clinical, 148 ( 1-2 ) s. 97-100
ISSN:
1872-7484
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The secreted mammalian Ly-6/urokinase plasminogen activator receptor-related protein-1 (SLURP-1) is an endogenous ligand at the alpha 7 subunit of the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). SLURP-1 has anti-tumourigenic properties. In the current study, we demonstrate that the challenge of HT-29 human colon cancer cells with nicotine for 24 h to increase cell growth via the alpha 7nAChRs, caused a marked reduction of the protein expression of SLURP-1. We suggest that there is an interplay between acetylcholine and SLURP-1 in the HT-29 cells, both molecules serving as autocrine growth controlling ligands at the alpha 7nAChR, where acetylcholine regulates the release of SLURP-1.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Antigens, Ly, metabolism, Cell Line, Tumor, Colonic Neoplasms, metabolism, pathology, Gene Expression Regulation, Neoplastic, drug effects, Humans, Nicotine, pharmacology, Nicotinic Agonists, pharmacology, Urokinase-Type Plasminogen Activator, metabolism
Postens nummer:
99458
Posten skapad:
2009-10-02 13:11
Posten ändrad:
2012-03-01 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007