transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vasodilation by perivascular fat: modulation by steroids

Författare och institution:
I Andersen (-); Rui Li (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Holger Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Acta Physiologica, 196 ( Suppl 671 ) s. 94
ISSN:
1748-1716
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
99452
Posten skapad:
2009-10-02 12:44
Posten ändrad:
2012-06-05 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007