transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från fiktiv maskering till flertydig sanning: offentlighetens gränser i två kontroverser kring svenska litterära självframställningar

Författare och institution:
Karl Malmqvist (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Kultursociologisk konferens, Växjö universitet 2009-09-14 till 2009-09-15,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
99381
Posten skapad:
2009-10-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007