transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using correspondence analysis for exploring regional differences in the education system. Decentralization, marketization and the social structure of the field of secondary education in four Swedish regions

Författare och institution:
Sverker Lundin (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori); Donald Broady (-); Mikael Börjesson (-); Monica Langerth Zetterman (-); Ida Lidegran (-)
Publicerad i:
CARME 2003 (Correspondence Analysis and Related Methods), Pompeu Fabra University, Barcelona,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
korrespondensanalys, pierre bourdieu
Postens nummer:
99273
Posten skapad:
2009-10-01 11:33
Posten ändrad:
2010-09-22 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007