transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolan och matematiken

Författare och institution:
Sverker Lundin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Svenska matematikersamfundets medlemsutskick, ( februarinumret ) s. 22-32
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
skolmatematik, historia,
Postens nummer:
99258
Posten skapad:
2009-10-01 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007