transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perception of voice similarity and the results of a voice line-up

Författare och institution:
Jonas Lindh (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The XXIInd Swedish Phonetics Conference, Department of Linguistics, Stockholm University, 2009., s. 186-189
ISBN:
978-91-633-4892-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
Forensic phonetics, perception, voice similarity, ear witnesses
Postens nummer:
99180
Posten skapad:
2009-09-30 11:15
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007