transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of Autism

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publicerad i:
The Neurology of Autism. Coleman M, editor,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
99169
Posten skapad:
2009-09-30 10:53
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007