transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ADHD och DAMP. Ett barn i varje klass

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Cura
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
99166
Posten skapad:
2009-09-30 10:51
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007