transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mental disorder is a cause of crime - the cornerstone of forensic psychiatry

Författare och institution:
Susanna Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Filip Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Henrik Anckarsäter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Christer Svennerlind (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
31th International Congress on Law and Mental Health, International Academy of Law and Mental Health, New York, USA , June 28th - July 3rd,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
99156
Posten skapad:
2009-09-30 10:40
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007