transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of Eating Disorders and Disordered Eating: A Developmental Overview

Författare och institution:
Maria Råstam (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri); Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri); D van Hoeken (-); H Hoek (-)
Publicerad i:
Clinical Handbook of Eating Disorders - An Integrated Approach. Brewerton TD, editor, s. 71-95
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley and Sons
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
99154
Posten skapad:
2009-09-30 10:38
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007