transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Litteratursamtal i grundskolan

Författare och institution:
Michael Tengberg (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Didaktikens forum, 5 ( 3 ) s. 48-58
ISSN:
1652-2583
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
99133
Posten skapad:
2009-09-29 21:07
Posten ändrad:
2011-07-01 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007