transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filologi och textkritik

Författare och institution:
Gunhild Vidén (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Humanistportalen,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
99121
Posten skapad:
2009-09-29 16:52
Posten ändrad:
2010-02-09 18:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007