transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evenemang - från organisering till utvärdering

Författare och institution:
Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Mia Larson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
ISBN:
978-91-44-05351-6
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
99090
Posten skapad:
2009-09-29 10:03
Posten ändrad:
2011-10-18 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007