transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kristina/Vilgot. Konst, kropp och politik i dansteaterns bildvärldar

Författare och institution:
Astrid von Rosen (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Teaterbilder. Studier i visuell representation. Red. Bia Mankell., s. 99-128
ISBN:
978-85488-99-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborgs stadsmuseum
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Teaterbilder betraktar teatern ur ett delvis nytt perspektiv. Med utgångspunkt i de visuella har fem forskare vid Konst- och bildvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet undersökt delar av teatersamlingarna i Göteborgs stadsmuseum i syfte att berika kunskapen om dessa. Texterna behandlar vitt skilda ämnen: en dansteaterföreställning av Ulf Gadd och Svenerik Goude, teaterkostymens historiska referens hos Annsofi Nyberg och modellens funktion i Barbara Öbergs kostymskapande, teateraffischens visuella retorik, det estetiska uttrycket i Brit Swedbergs dans- och teaterteckningar samt bilden som strategiskt medium för att iscensätta en stjärna som Karin Kavli.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
teaterkostym, Annsofi Nyberg, dansteckning, Brit Swedberg, teaterteckning, dansteater, Vilgot Gyllengran, Ulf Gadd, Svenerik Goude, Stora teatern, modell, Barbara Öberg, Karin Kavli, iscensättning
Postens nummer:
98942
Posten skapad:
2009-09-27 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007