transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A statistical model for unwarping of 1-D electrophoresis gels

Författare och institution:
Chris Glasbey (-); Leila Vali (-); John Gustafsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Electrophoresis, 26 ( 22 ) s. 4237-4242
ISSN:
0173-0835
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
External organization
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A statistical model is proposed which relates density profiles in 1-D electrophoresis gels, such as those produced by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), to databases of profiles of known genotypes. The warp in each gel lane is described by a trend that is linear in its parameters plus a first-order autoregressive process, and density differences are modelled by a mixture of two normal distributions. Maximum likelihood estimates are computed efficiently by a recursive algorithm that alternates between dynamic time warping to align individual lanes and generalised-least-squares regression to ensure that the warp is smooth between lanes. The method, illustrated using PFGE of Escherichia coli O157 strains, automatically unwarps and classifies gel lanes, and facilitates manual identification of new genotypes.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datorseende och robotik (autonoma system) ->
Bildanalys
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Medicinsk mikrobiologi
Nyckelord:
Autoregressive process, Dynamic programming, Image warping, Mixture distribution, Pulsed-field gel electrophoresis
Postens nummer:
9892
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2006-08-25 11:15
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007