transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multiple family group treatment reduces distress for caregivers of people with schizophrenia.

Författare och institution:
Åke Edman (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Evidence-based mental health, 7 ( 3 ) s. 85
ISSN:
1362-0347
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
98893
Posten skapad:
2009-09-25 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007