transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[A court verdict arouses concern: Risk of compulsory care "just in case"?]

Tingsrättsdom väcker farhågor: Risk för tvångsvård "för säkerhets skull"?

Författare och institution:
Margda Waern (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Hans Ågren (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 101 ( 48 ) s. 3940
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Commitment of Mentally Ill, legislation & jurisprudence, Forensic Psychiatry, legislation & jurisprudence, Humans, Liability, Legal, Malpractice, legislation & jurisprudence, Physician's Role, Suicide, legislation & jurisprudence
Postens nummer:
98892
Posten skapad:
2009-09-25 15:13
Posten ändrad:
2009-09-28 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007