transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CSF biomarkers for AD: their significance for clinical practice

Författare och institution:
Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Niklas Mattsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Dem Forum, 6 s. 13-8
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
98769
Posten skapad:
2009-09-24 16:21
Posten ändrad:
2009-09-24 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007