transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[There is a strong evidence that professional boxing results in chronic brain damage. The more head punches during a boxer's career, the bigger is the risk]

Starka belägg för att proffsboxning leder till kroniska hjärnskador. Ju fler slag mot huvudet under en boxares karriär, desto större är risken

Författare och institution:
Kaj Blennow (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Cornel Popa (-); Abdullah Rasulzada (-); Lennart Minthon (-); Anders Wallin (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Henrik Zetterberg (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap)
Publicerad i:
Läkartidningen, 102 ( 36 ) s. 2468-70, 2472-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The clinical symptomatology and pathogenic mechanisms of chronic traumatic brain injury associated with boxing (CTBI-B) is reviewed. This syndrome is also known as punch drunk syndrome or dementia pugilistica. Since even milder forms of CTBI-B are rare among amateur boxers, we make a distinction between amateur and professional boxing throughout the review. Focus is also set on the interesting similarities in neurochemical changes and pathogenic mechanisms between CTBI-B, acute traumatic brain injury (e.g. road traffic accidents) and Alzheimer's disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Alzheimer Disease, diagnosis, etiology, psychology, Boxing, injuries, Brain, pathology, radiography, Brain Damage, Chronic, diagnosis, etiology, psychology, Brain Injury, Chronic, diagnosis, etiology, psychology, Dementia, diagnosis, etiology, physiopathology, Humans, Magnetic Resonance Imaging, Syndrome, Tomography, X-Ray Computed
Postens nummer:
98755
Posten skapad:
2009-09-24 15:12
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007