transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dopamine D2 Receptor Genotype Is Associated with Increased Mortality at a 10-Year Follow-up of Alcohol-Dependent Individuals.

Författare och institution:
Ulf Berggren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen); Kristina Berglund (Psykologiska institutionen); Kathleen Wadell (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Dag Thelle (-); Jan Balldin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Alcohol and alcoholism, 45 ( 1 ) s. 1-5
ISSN:
1464-3502
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
AIMS: Because the TAQ1 A1 allele may be associated with alcohol-related medical illnesses, and medical illnesses in alcohol-dependent individuals are associated with increased mortality, we test the hypothesis that the TAQ1 A1 allele of the DRD2 gene is associated with increased mortality in alcohol-dependent individuals. METHODS: Following an index treatment episode, a 10-year follow-up study in 366 alcohol-dependent individuals was performed. The TAQ1 A1/A2 DRD2 genotype and allele frequencies were compared between those deceased and those still living at the 10-year point. In addition, the genotype and allele frequencies of these alcohol-dependent individuals were compared to that in 578 control subjects. RESULTS: The prevalence of the A1 allele differed between the deceased and living patients and the controls: 47% of the deceased were A1+, compared to 37% of the living patients and 32% of the controls. The frequency of the TAQ1 A1/A2 genotype also differed between the groups. Thus, 43% had the A1/A2 genotype in comparison with 32% in the living patients and 29% in the controls. The TAQ 1 A1 allele frequency differed between the groups. The frequency of A1 allele was 25% in the deceased patients compared to 21% in the living patients and 17% in the controls. CONCLUSION: The TAQ I A1 allele of the DRD2 gene (or DRD2 gene region) was associated with increased mortality over a 10-year period in alcohol-dependent individuals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
98718
Posten skapad:
2009-09-24 14:04
Posten ändrad:
2011-09-19 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007